Organizator:

Propozycje zawodów, listy zgłoszeń i regulaminy

Wszystkie aktualne propozycje zawodów oraz regulaminy rozgrywek będą udostępniane na bieżąco.

Szanowni Zawodnicy!
Panel zgłoszeń dla zawodników niedługo zostanie otwarty! 
Wszystkie informacje na temat zawodów będą znajdować się w załącznikach poniżej. 

Kontakt Biuro Zawodów

Biuro Zawodów